Warunki korzystania z usługi

Usługa ta jest publikowana przez Easyflirt, spółka akcyjna uproszczona, zarejestrowana w rejestrze handlowym i spółek Annecy, pod numerem rcs b 439 055 591, którego siedziba znajduje się w North park 33 Plejady, w metz-tessy (74370), reprezentowana przez jej przewodniczącego.

 1. Preambuła Easyflirt ma opracowany serwis randkowy. Easyflirt zatem udostępnia użytkownikom Internetu platformy internetowej, umożliwić im komunikowanie się ze sobą i tak przejmuje rolę dostawcy usług. Usługi doradztwa ani celownik agencji i nie posiadają spotkania pomiędzy jej członkami. Usługi jest zastrzeżone wyłącznie dla użytkowników zarejestrowanych na platformie zgodnie z zasadami niniejszego.
 2. Wstępne Państwo Członkowskie po otrzymaniu części Easyflirt wszystkie niezbędne informacje na temat usług proponowanych i pełni przylegającą do świadczenia usług. Członkowie uznają, że korzystanie z platformy wymaga przestrzegania wszystkich przepisów określonych w niniejszej Umowie. Członkowie mogą korzystać z usług proponowanych na platformie pod warunkiem spełnienia następujących warunków wstępnych:
  • Być pełnoletni na datę rejestracji;
  • Posiadają zdolność prawną zobowiązać się do niniejszego regulaminu i warunków;
  • Mają odpowiedni sprzęt do dostęp do platformy;
  • Mają prawidłowy adres e-mail.
 3. Definicje Poniższe terminy mają następujące znaczenie wśród stron:
  • "Subskrybent": Każda osoba, która zarządza ONZ lub więcej usług oferowanych przez Easyflirt.
  • "konto": miejsce zarezerwowane dla członków platformy.
  • "członek": Każda osoba, która zakończyła proces rejestracji na platformie.
  • "platformy": wszystkie systemy informacji dla świadczenia usług publicznych. Składa się z back-office oraz bazy danych użytkowników i abonentów.
  • «usługi»: usługi et par proposés additionnels usług Easyflirt, accessibles en ligne par un witryny sieci web et reposant sur la płyta forme.
 4. Cel Niniejszego dokumentu, aby określić warunki korzystania z usług oferowanych przez Easyflirt.
 5. Umowy dokumentów Obowiązkowy dokumentów umownych dla członków są: Niniejszego regulaminu i warunków; Przetwarzania danych i wolności zasady świadczenia usług; Etyczne karty usług. W przypadku sprzeczności między dokumentami odmienny charakter lub stopień to jest wyraźnie uzgodnione przez strony że przepisy wyższej rangi zawarte w dokumencie mają pierwszeństwo do zobowiązań w konflikt interpretacji. W przypadku sprzeczności pomiędzy warunkami dokumentów o tej samej wartości Najnowsze dokumenty mają pierwszeństwo na innych. Rangi kryteria będą stosowane zgodnie z następującymi zasadami:
  • Zobowiązanie do obowiązku;
  • Lub braku akapitu ustępu;
  • Lub braku że artykuł przez art.
 6. Opcje Obecne zasady i warunki są przeciwstawne, tak szybko, jak one są akceptowane przez członka podczas subskrybowania usługi. Easyflirt zastrzega sobie prawo do przedstawienia ogólne warunki wszystkie modyfikacje, które uzna za niezbędne i przydatne. Będzie to jego najlepsze wysiłki wlać Informator członków istnienie i wstęp ogólne warunki nowej daty. Wszelkie korzystanie z serwisu przez członka w terminie 30 dni po modyfikacji warunków potwierdza ten akceptuje te nowe warunki. Członek może zakończyć się przy użyciu usługi ale pozostaje odpowiedzialna za jakiekolwiek wykorzystanie przedniej. Członków dostęp ogólne warunki archiwizowane pl wniosek przez e-mail na adres: customer@easyflirt.com Online i warunki na platformie przeważają na wszelkie wcześniej wydrukowana wersja.
 7. Zgłoszenie do serwisu
  1. Rejestracja Dostęp do usługi jest zastrzeżone dla osób zarejestrowanych na platformie. Załóż konto i Zostań członkiem, użytkownik musi wcześniej zarejestrować za pośrednictwem formularza na platformie. Dostępne są dwie procedury rejestracji: Rejestracja za pośrednictwem facebook łączyć; Rejestracja za pośrednictwem formularza internetowego.
  2. Rejestracji za pomocą facebook connect W celu ułatwienia procesu rejestracji usługi, użytkownik może używać informacji identyfikacyjnych z konta facebook osobę fizyczną i wprowadzając swoją nazwę użytkownika i hasło. Z facebook connect aplikacji, które pola, które mają być zakończone zostaną wypełnione automatycznie z informacji zaczerpniętych z facebook konto użytkownika, na jego wyłączną odpowiedzialność. Settings\kosta\dane facebook wysylka jest proste techniki możliwości użytkownika do ułatwienia syn napis i pola wypełnić rejestracji do formy usługi: facebook connect jest różnych poziomów usług serwisu i w żaden sposób gwarancji działania Easyflirt ani wiarygodności informacje wypełniane przez ten settings\kosta\dane. Nie informacji na temat rejestracji do serwisu będą wyświetlane na koncie facebook użytko
  3. Rejestracji poprzez formularz on-line Usługi rejestracji za pomocą formularza na platformie składa się z następujących kroków:
   • Krok 1: użytkownik wypełni formularz rejestracji wypełniając pola wymagane - niektóre z nich są obowiązkowe - w zależności od usług wybranych przez użytkownika. Niektóre wymagane informacje buduje profilu użytkownika i mogą być udostępniane przez innych użytkowników usługi: muszą być prawidłowe i regularnie aktualizowane.
   • Krok 2: użytkownik przyjmuje do wiadomości i akceptuje Regulamin serwisu, zaznaczając odpowiednie pole; Jeśli użytkownik nie akceptuje Regulamin serwisu, on jest zatrzymanie procesu rejestracji i natychmiast opuścić platformy;
   • Krok 3: po profilu został prawidłowo poinformowany, użytkownik sprawdza formularz i otrzymuje na podany adres e-mail z potwierdzeniem
   Po potwierdzeniu rejestracji użytkownika on staje się członkiem serwisu od formalnego przyjęcia niniejszego regulaminu i warunk
  4. Subskrypcja za pomocą aplikacja mobilna Zakup platformy mobilnej aplikacji na telefony komórkowe, cyfrowe tabletki lub inne urządzenia komunikacji cyfrowej połączony wobec umożliwiać internet pobieranie aplikacji dedykowanych do korzystania z platformy. Członków, którzy chcą go używać w związku z tym musi mieć połączenie z mobilnego Internetu. Aplikacja umożliwia subskrypcji na usługę z telefonu komórkowego np. Umożliwia także subskrypcja do płacenia funkcji. Usługi subskrypcji z aplikacji mobilnej w zintegrowanym zakupu są przedmiotem niniejszego regulaminu i warunków, a także terminy i warunki zakupu platformy mobilnej aplikacji do uzyskania aplikacji, warunków fakturowania, warunki płatności i odnowienia usługi (s). Oznacza to również, że konta muszą być tworzone na tej platformie, aby włączyć pobierania aplikacji.
  5. Oczekiwanie na zatwierdzenie profilú Po zarejestrowaniu się w usłudze, profil jest wyświetlany jako "oczekujące": w tym okresie, których czas trwania jest zmienna, profil członka podlega weryfikacji przez Easyflirt w celu zapewnienia, że dane i informacje dostarczane przez Państwa z obecnych warunków ogólnych i etyczne usługi czarterowe. W przypadku braku zgodności z ogólnymi warunkami, członka jest informowany pocztą elektroniczną o odmowie profilu i proponuje zmiany. Jeśli członek nie zmienia swój profil na warunkach ogólnych, Easyflirt zastrzega sobie prawo do odrzucenia go ostatecznie. Przyjęcie profil jest sprawdzanie poprawności jego zawartości, ani uznanie jego zgodności z prawem przez Easyflirt.
 8. Finansowe uzgodnienia
  1. Serwis Aby umożliwić członkom odkrywanie funkcji usługi, oferowany jest dostęp do ograniczonej wersji usługi bezpłatnie poznać niektóre funkcje platformy. Wstęp nie umożliwiają korzystanie z wszystkich funkcji platformy lub w celu zaspokojenia innych członków. Kobiety chcą być umieszczone z mężczyzną otrzymają specjalnie wolna i pełny dostęp do usług, z wyjątkiem dodatkowych usług, które pozostają płatne. W wszystkich przypadkach lub l ' dostęp, czy częściowe lub łącznie, Easyflirt zastrzega sobie prawo do modyfikator zarówno na warunki dostępu jako uzgodnienia finansowe usługi. Z wyjątkiem w powyższych przypadkach, dostęp do serwisu jest płatne. Członek przychyla się do usługi w określonym terminie wybranym przez Państwa za cenę wyświetlanych online w chwili i abonamentu zgodnie z warunkami płatności, proponowane przez Easyflirt i wybrane przez Państwa. Dostęp do serwisu jest natychmiastowe, jeżeli płatność jest realizowana przez karty bankowej. Okres przetwarzanie jest wymagane, jeżeli płatność jest realizowana przez czekiem lub przelewem. W drugiej hipotezy i kiedy usługa jest niedostępna do Państwa w terminie 14 (czternastu) dni od dnia przesłania czeku pocztą lub przelewem zaleca się członka, aby wysłać wiadomość do obsługi klienta za pomocą formularza dostępnego z konta za pośrednictwem menu 'Pomoc'. O określonym Easyflirt zastrzega sobie prawo czasowego oferty promocyjne do nowych członków jednostki organizacyjnej inicjujących do już członków abonentów od niektórych terminie. Proponowane warunki finansowe były charakter wyjątkowy i nie może być przedmiotem roszczeń przez innych członków CCC. Subskrypcje są automatycznie przedłużony na koniec okresu wybranego przez Państwa, na tych samych warunkach i w tej samej cenie abonamentu. Rozszerzenie można anulować zgodnie z warunkami artykułu "zakończenia" oraz niniejszego regulaminu.
  2. Dodatkowe usługi Abonentów lub posiadaczy pełnego dostępu do serwisu można zamówić jedną lub kilka dodatkowych usług, dając im dostęp do zaawansowanych funkcji serwisu. Proces zamawiania w jednym z dodatkowych płatnych usług odbywa się w dwóch krokach potwierdzenie:
   • Krok 1: członek jest o ceny usług dodatkowych i możliwość wykorzystania jego płatności zwykle wcześniej i za pośrednictwem interfejsu zamawiania: on wyraźnie potwierdzić lub odrzucić zamówienie lub zmodyfikować jego zwykle płatności;
   • Krok 2: element członkowski jest informowany przez złącze dedykowane że jego zamówienie jest potwierdzone.
  3. Zamowienia Na koniec abonamentu lub usług dodatkowych procesu zamawiania członek można uzyskać dostęp, trwale online na interfejsie konta, szczegółowe podsumowanie jego subskrypcji i dodatkowe usługi zamówione.
  4. Wszelkie koszty dostępu, dostęp do materiałów, oprogramowania lub internet są wyłącznie za opłatą członka.
 9. Prawo do wycofania Element członkowski jest poinformować, że ma okres siedmiu (7) dni od subskrypcji na usługę, aby wykonywać swoje prawo odstąpienia, bez kary i powód. Jeśli członek faktycznie uzyskała dostęp do usług w terminie wyżej wymieniony okres siedmiu (7) dni pod warunkiem w artykule l.121 - 20-2, 1 ° Kodeksu konsumenckiego francuski, on już może wykonywać swoje prawo odstąpienia.
 10. Obowiązki Easyflirt
  1. Jakość usług Easyflirt dąży do zapewnienia wysokiej jakości usługi. To pozwala członkom korzystać z środków komunikacji dostępnych do nich w jak najlepszych warunkach. Ze względu na charakter i złożoności w Internecie, a w szczególności jego techniczne razy wydajność i odpowiedzi na konsultacje, pytania lub transferu danych, Easyflirt zrobić jego usilnych starań, zgodnie z zasadami sztuki, aby umożliwić dostęp i korzystanie z serwisu. Easyflirt nie może zapewnić dostępność lub bezwzględna dostępność platformy umożliwiające dostęp do usługi. Easyflirt nie może być odpowiedzialny za funkcjonowanie sprzętu komputerowego członka, jak również dostępu do Internetu.
  2. Konserwacja i aktualizacja Easyflirt się dokłada wszelkich starań aby zapewnić skuteczne usługi dla członków. Zobowiązuje się do wykonania odpowiednich sposobów utrzymania usług w optymalnych warunkach eksploatacyjnych. Easyflirt zastrzega sobie prawo, bez uprzedzenia lub odszkodowania, tymczasowo zamknąć platformy, lub dostęp do usług szczególnie, aby wykonać aktualizację, konserwacyjnych, modyfikacje lub zmiany procedur operacyjnych, platformy i godzinach dostępności, bez tej listy jest wyczerpująca. Easyflirt nie ponosi odpowiedzialności za szkody wszelkiego rodzaju, które mogą wynikać z tych zmian lub tymczasową niedostępność platformy lub usługi związane. Easyflirt zastrzega sobie prawo do uzupełnienia lub zmiany, w dowolnym czasie, platformy i usługi, które są dostępne na podstawie rozwoju technologii i informuje członków wszelkimi sposobami.
  3. Moderacja Easyflirt to nie ma obowiązku monitorowania, aby umiarkowane lub monitorowania handlu i treści zamieszczonych online na platformie przez członków uczestniczących w usłudze. Easyflirt nie bezpośrednio interweniować w zawartości profili. Następnie zapewnia, że włączenie Państwa zgodności z niniejszymi warunkami, ale nie obejmuje kontroli rzeczywistości dostarczonych informacji lub ich ważności i nie zapewniają kontrolę wszelkich kolejnych zmianach profilu, który chcieliby być obsługiwany przez danego członka. Easyflirt nie jest zaangażowany w relacji i wymiany między członków. Easyflirt zobowiązuje się reagować, gdy zawartość, zachowanie lub nielegalnego wykorzystania lub nie spełnia te warunki i postanowienia zostały zgłoszone zgodnie z warunkami art "powiadomienia o treści sprzecznych z prawem" tu lub zgłaszane przy użyciu "nadużywania" link pojawiający się na profil każdy z zarejestrowanych użytkowników. Easyflirt następnie podejmie działania, które uzna za najbardziej odpowiednie do sytuacji. Easyflirt zastrzega sobie prawo do usunięcia wszelkich treści niezgodne z regulaminem, po poinformowaniu, jeśli pozwalają na to warunki, dany członek.
  4. Bezpieczeństwa Easyflirt sprawia, że dołoży wszelkich starań, zgodnie z zasadami sztuki, bezpieczne usługi platformy. Ze względu na gwałtowny charakter rozwoju technologicznego, Easyflirt nie zapewnia absolutne bezpieczeństwo platformy lub braku winy.
 11. Obowiązki użytkownika
  1. Wiarygodność profili Usługa umożliwia państwa rejestracji i później, kiedy uzyskuje on dostęp do swojego profilu na zakończenie ostatniego z danych o jego osobowości i jego wygląd, w szczególności. Aby umożliwić niezawodne wymiany między członkami, każdy z nich poprawić dane dostawy, zgodnie z przepisami ustawowymi i wykonawczymi i regularnie je aktualizuj. Członek nie udostępnić konto członkowskie innych osób lub udzielić dostępu do konta-moll. Członek nie dostarcza w rejestracji lub podczas aktualizacji swojego profilu, dane identyfikacyjne, które nie odpowiadają rzeczywistości lub unrightfully za pomocą tożsamości osoby trzeciej. Zdjęcia umieszczone online przez członka należy szczególnie: Reprezentuje członka; Nie tylko stanowią elementy niepowiązanych (krajobraz, zwierzęta, itp.); Nie zawierają tekst; Nie reprezentują kilka osób; Szanować zwyczajna przyzwoitość: zdjęcia nie nago, sugestywne, konotacji seksualnych lub przedstawiających nieletnich. Element członkowski nie jest upoważniony do wskazują, telefon, adres lub elektronicznej szczegóły na jego profil.
  2. Użytkowanie Jest odpowiedzialny za korzystanie z serwisu i jego działania na platformie. On wykorzystuje platformę w prawidłowy sposób, zgodnie z niniejszym regulaminem i warunkami. Członkowskim zachowanie podczas korzystania z usługi powinny być zgodne z zasadami dobrego postępowania. Członek będzie notyfikować manifestu treści nielegalnych, zgodne z procedury zgodnie z artykułem "o treści nielegalnych" niniejszej Umowy. Pl oprócz nadawcy Państwa ma Easyflirt profil członka, który nie przestrzega niniejszego ogólne warunki ma pomóc zastawu "nadużywania" co kupowal w profilu każdego z zarejestrowanych członków. Element członkowski jest zabronione wszelkie nielegalne zachowanie lub stanowiącego oszustwo przeciwko Easyflirt, o innych członków jednostki organizacyjnej BIS różnych poziomów. Ogólnie rzecz biorąc użytkownik zobowiązuje się nadawcy Easyflirt żadnych awarii usługi, które on ma siedzibę, był przy użyciu menu "Doradca" dostępne płyta formularz online. Wszelkich zachowań, nie przestrzegając zasad dobrego postępowania powyżej lub w karcie etycznej usługi może zostać ukarany zgodnie z warunkami artykułu wypowiedzenie niniejszej Umowy.
  3. Bezpieczeństwo Dostęp do Państwa lub kontynuować, oszustwa, w całości lub części zabronione jest płyta. Zabrania się korzystania z metod dostępu niż elektronicznej oraz zakresu świadczonych przez Easyflirt kontakteeruge. W przypadku odkrycia taka metoda lub jeśli członek wchodzi zastępczy ONZ, bez prawa, przypadkowo członek zobowiązuje pl Informator Easyflirt natychmiast ma następujący adres customer@easyflirt.com tak, aby można podjąć niezbędne środki. Członek nie jest uprawniony do usunięcia lub zmodyfikowania danych na platformie lub do zamiarach wprowadzania danych lub przeprowadzenia zmiany dotyczące funkcjonowania platformy. On jest upewnij się, że nie wprowadzenia wirusa, malware lub inne szkodliwe technologii na platformie lub świadczonych tam usług. Wszelki dostęp do przestrzeni nieupoważnione uznaje się dostęp do dymisji przewidzianej w kodeksie karnym. Członek rozważy wszystkie dane, które zyskuje wiedzę podczas takiego dostępu do przestrzeni nieuprawnione jest poufne dane i dlatego jest nie ujawniać ich. Państwa w szczególności nie przeprowadza żadnych operacji do nasycenia stronę, odbicia operacji lub operacji, co może spowodować zakłócenia lub zakłócenia funkcjonowania platformy. Członek podejmuje wszelkie środki w celu zapewnienia jego własnego bezpieczeństwa, w szczególności dla zarządzania jego nazw i kodów dostępu, które trzyma on poufne.
 12. Pomoc techniczna Easyflirt spotkał ma jego członków ONZ obsługi klienta nawet przyjemnie się dostarczyć wszystkie niezbędne informacje przy użyciu formularza płyta i usług. Easyflirt jest jego najlepiej wlać wysiłku zapewniają, że wszystkie członków ONZ usługi dostępne w najlepsze warunki. Easyflirt nie gwarantuje zgodności technika absolutna funkcje i dodatkowe usługi to zaproponować w kadry usługi, ponieważ ich funkcjonowania jest przedmiotem ma Kompatybilność oprogramowania i sprzętu komputera ™ używane przez członków. Easyflirt informuje członków na minimalnej konfiguracji wymagane aby w pełni korzystać z usługi i usługi dodatkowe. Wykorzystanie aplikacji mobilnych do korzystania z usługi wymaga, że członek ma wcześniej i komunikacji elektronicznej zgodne urządzenia mobilnego Internetu. Przed zakupem aplikacji mobilnych, członek powinno odnosić się do warunków wykorzystania platformy pobrania aplikacji, aby dowiedzieć się więcej o konfiguracji konieczne. Należy element członkowski trudności do dostępu lub korzystania z jednej z usług proponowanych na platformie, on kontakt klienta usługi w każdym czasie za pośrednictwem formularza dostępnego na platformie za pośrednictwem menu 'Pomoc'.
 13. Własność intelektualna
  1. Elementy serwisu} Te warunki korzystania z usługi nie pociąga za sobą żadnych przekazania jakichkolwiek praw własności intelektualnej na elementy na członka własność Easyflirt. Witryny sieci Web, znaki, rysunki, modele, obrazów, tekstów, zdjęcia, logo, kart graficznych, programów i oprogramowania, wyszukiwarki, baz danych, dźwięki, filmy, nazwy domen, projekt lub innych informacji lub materiałów przedstawionych przez Easyflirt, ta lista nie jest wyczerpująca, są wyłączną własnością Easyflirt i są chronione prawami autorskimi ichznaki towarowe, patenty i inne prawa własności intelektualnej lub przemysłowej, którego są uprawnieni, zgodnie z prawem obowiązującym. Powielanie i/lub reprezentacji lub część każdego z tych elementów bez pisemnej zgody Easyflirt jest zabronione i stanowi naruszenie karą artykuły l. 335-2 i następne Kodeksu własności intelektualnej. W rezultacie, Państwa jest zabronione działania i wszelkich działań mogących naruszać bezpośrednio lub nie do praw własności intelektualnej Easyflirt. Członek nigdy nie używać, wydrukować lub ponownie sformatować zawartość platformy lub stron internetowych do celów innych niż prywatne lub rodzinnych. On jest nie Pobierz, kopiowania, przekazywania, sprzedaży, rozpowszechniania lub korzystać z zawartości platformy i stron internetowych. Członkowskie uznaje, że informacje i dane dostępne w formie zostanie płyta są własnością Easyflirt.
  2. Elementy stron trzecich Elementów należących do stron trzecich, takich jak marek, rysunki, modele, obrazy, teksty, zdjęcia, logo, bez tej listy są wyczerpujące, są wyłączną własnością ich autor i w ten sposób są chronione przez prawa autorskie, praw do znaków towarowych lub innych praw uznanych zgodnie z obowiązującym prawem. Element członkowski jest nie podważa, bezpośrednio lub pośrednio, prawa własności stron trzecich, których zawartość jest obecnie na platformie i nie stosują, w jakikolwiek sposób, nazwy, marki, logo, oprogramowania, informacji, bazy danych i wszystkie dokumenty przekazane do niego, ogólnie rzecz biorąc, w przypadku stosowania niniejszego regulaminu i warunków. Członek szanuje integralną praw osób trzecich, których zawartość jest obecnie na platformie i nie stwarzają wszelkie analogie w uwadze opinii publicznej do celów. W związku z tym członka podejmuje wszelkie niezbędne środki dla ochrony prawa dla wszystkich stron trzecich i, w w szczególności utrzymania wszystkich właściwości wspomina na wszystkie dane, informacje i bardziej ogólnie dostęp elementy na platformie lub udostępniane przez osoby trzecie.
  3. Elementy umieszczone online przez członka Członek udziela Easyflirt potrzebne prawo użytkowania elementów, że stawia online który posiada wyłączną własnością i że są chronione przez prawa autorskie, marki, patentów i innych praw własności intelektualnej lub przemysłowej, które są lub będą rozpoznawane zgodnie z prawem obowiązującym. Prawo użytkowania przekwalifikowania do Easyflirt do odtworzenia, stanowią, dostosowania, tłumaczenie, digitalizacji, używać do usługi lub licencji elementy dotyczące członka serwisu, a także na dowolnym środkiem komunikacji elektronicznej w ramach serwisu (w tym wiadomości e-mail, sms, mms, internet). Członkowskie upoważnia Easyflirt do elementów, aby sprostać jego graficzny lub aby były one zgodne z jego techniki wykonania lub wszelkie wsparcie formatu w ramach usługi. Prawo użytkowania jest przyznawane przez członka Easyflirt na całym świecie i na czas trwania dostępu on-line do tych elementów tego członka. Członek zobowiązuje się podjąć wszelkie niezbędne środki w celu ochrony tych praw w stosunku do wszystkich stron trzecich oraz gwarancji poszanowania Easyflirt.
 14. Odpowiedzialności i gwarancji Świadczenie usług Easyflirt jest zobowiązany środków. Zgodnie z obowiązującym ustawodawstwem Easyflirt nie widać cywilna działania lub informacje przechowywane na żądanie członków, z wyjątkiem w przypadku gdy Easyflirt została należycie zawiadomiona istnienie nielegalnych treści warunków artykułu "powiadomienia o treści sprzecznych z prawem" i to nie postąpiłby niezwłocznie usunąć. Członków przyjmuje do wiadomości i zgadza się, że dowody, które świadczą, jak również ich zachowanie lub ich słowa w serwisie są mogących być przedmiotem sprawozdawczości przez innych członków i kontroli ex-post przez Easyflirt, na podstawie obiektywnych kryteriów oceny, bez uszczerbku dla wyniku artykuł "wypowiedzenie" umowy. Członkowskie uznaje i akceptuje, że ujawnienie informacji przez jego opieką o usługi jest jej odpowiedzialność i zrzeka się wszystkich regresu w stosunku do Easyflirt, na podstawie jego prawa do wizerunku, jego honor i dobre imię, do intymności w życiu prywatnym, wynikających z upowszechniania przez jego opieką tych informacji. Element członkowski jest wyłącznie odpowiedzialny za wszelkie szkody spowodowane ze względu na ujawnienie takich informacji. Element członkowski gwarantuje i zwalnia Easyflirt wszelkie odwołania przekonania znalezienie jego pochodzenie z naruszeniem członka do obowiązków nałożonych na niego zgodnie z prawem lub niniejszych warunków użytkowania. Członek nie będzie możliwość odpowiedzialny Easyflirt wszelkie różniły się w informacje, które zostaną przekazane. Odpowiedzialność Easyflirt nie należy szukać w przypadku oszustwa lub nadużycia lub dobrowolne lub mimowolne ujawnienie dla każdego identyfikatora i hasła do logowania na konto uczestnika. Easyflirt nie może być odpowiedzialne za naruszenia niniejszego regulaminu przez innego członka, lub ich działania na platformie, które są lub nie stanowiące usterki. Easyflirt odpowiedzialność nie może być popełnione w przypadku szkody bezpośrednie, z wyłączeniem wtórne, wynikające z korzystania z platformy przez członka i będzie ograniczona kwoty wypłaconych przez członka do Easyflirt w terminie dwunastu (12) miesięcy poprzedzających operacyjną szkody. Easyflirt, technicznych dostawcy, udostępnia platformę sieci web i nie może zagwarantować, że wymiany między członkami służby skutecznie prowadzić spotkania. Ponadto Easyflirt nie można w żaden sposób ponosi towarzyskich w lub z platformy i korespondencji między informacje na temat serwisu i rzeczywistość. Easyflirt dąży do zapewnienia wiarygodności informacji i danych profilów członków, w tym zapewnienia kontroli zgodności z obecnych warunków ogólnych i informacji podanych podczas procesu rejestracji do serwisu. Jednakże każdy członek ma możliwość następnie zmodyfikować niektóre informacje w profilu. Easyflirt nie może zagwarantować rzeczywistości informacji dostarczonych przez członków, ani gwarancji że członków przed kradzieżą tożsamości i odpowiedzialności mogą być zatrudniani na tej podstawie. Easyflirt zapewnia dodatkowe usługi do zwiększenia możliwości komunikacji i promować widoczność profilu członka na platformie. Jednak te usługi są świadczone w zakresie tych samych usług, które zostanie podpisany przez innych członków: w przypadku liczebność członków do obsługi żądań daje lub przyczyn technicznych dobrego zarządzania funkcjonowania platformy, członek przyznaje, że Easyflirt nie gwarantują nieograniczony czas trwania promocji widoczność profil członka lub skuteczności i dostępności bez przerwy w świadczeniu usług dodatkowych, do której jest subskrybowany element członkowski.
 15. Notyfikacja nielegalnych treści Nielegalne treści z Easyflirt powiadomienie musi zawierać następujące informacje zgodnie z artykułem 6 i 5 ° prawa 2004-575 dnia 21 czerwca 2004 roku: Datę zgłoszenia; Jeżeli zgłaszającym jest osoba fizyczna: nazwa, imię, zawód, miejsce zamieszkania, obywatelstwo, datę i miejsce urodzenia; Jeżeli zgłaszającym jest osoba prawna: postaci, nazwa, siedziba i ciała, które prawnie stanowi; Nazwa i adres odbiorcy lub, jeżeli jest osobą prawną, nazwę i siedzibę statutową; Opis spornych faktów i ich dokładną lokalizację (z kopią dokładnego adresu url zawartości); Powodów, dlaczego powinny być usunięte treści, w tym przepisów prawnych i faktycznych uzasadnienia; Kopia Korespondencja kierowana do autora lub redaktora spornych informacji lub działalności i żąda ich przerwania, wycofania lub zmiany lub uzasadnienia, że autora lub edytora może nie można się skontaktować. Powiadamia o takiej treści, są zgodne z informacjami określonymi w niniejszym artykule wysyłając mail na adres: Obsługa klienta / usługi juridique Easyflirt Centrum MBE Boîte Postale 351 129 avenue de Geneve 74000 Annecy Przypominamy, że dla każdej osoby, do reprezentowania treści lub działalność jako nielegalnym celu o to usunięty, lub do zaprzestania jego dyfuzji, jednocześnie wiedząc, że informacje są nieprawdziwe, jest zagrożone karą więzienia rok i 15.000 euro grzywny zgodnie z artykułem 6, 4 ° ustawy nr 2004-575 z dnia 21 czerwca 2004 r..
 16. Dane osobowe Easyflirt przywiązuje wielką wagę do poszanowania prywatności jego członków i użytkownicy chcący zarejestrować usługę i do ochrony danych osobowych, które są przekazywane do tego efekt. W kontekście zarządzania usługi, Easyflirt implementuje przetwarzania danych osobowych członków, które jest odpowiedzialna, zgodnie z prawem nr 78-17 z 6 stycznia 1978 r. zmieniona ustawą tzw «informatique et Libertés». Zasady mające zastosowanie do danych osobowych dla potrzeb usługi znajdują się w przetwarzanie danych i zasad wolności.
 17. Trackability Aby zapewnić łatwo dostępny i spersonalizowane usługi, Easyflirt zachowuje historię połączeń członka platformy i po nawigacji członków na platformie dzięki ciasteczka, zgodnie z rozporządzeniem komputera i wolności. Prawnych zobowiązań dotyczących ochrony i przekazywanie danych do identyfikacji osób, którzy przyczynili się do powstania treści online Easyflirt zachowuje kopię niektórych treści zamieszczonych online przez członka, nawet wtedy, gdy zostaną one usunięte z profilu przez członka na okres jednego roku od operacyjny obowiązek ochrony.
 18. Zakończenie/koniec umowy
  1. Rejestracja członka na usługi jest skuteczne, tak długo, jak jest połączony ma formę płyta i wykorzystują usługi. Gdy członek nie logował lub czy nie zwyczaj syn konto wisiorek ONZ w ciągu dwóch (2) lat, Easyflirt usuwa wszystkie dane dotyczące i syn konto automatycznie zostanie zakończona. Członek może zakończyć konta w każdym czasie na platformie, bez żadnych innych kosztów niż w przypadku przekazywania żądanie i bez uzasadnienia, za pośrednictwem sekcji na koncie dostępnym za pośrednictwem menu 'Parametry mojego', następnie "subskrypcję" lub jakikolwiek inny sposób, który może być wskazany mu w tej sekcji. Subskrybowanie członka tylko można przystąpić do wypisywania się z usługi, jeśli mają one wcześniej odwołany ich członkostwa.
  2. Anulowania członkostwa w jednym Subskrypcje są wprowadzane w wybranym okresie przez członka w trakcie procedury subskrypcja. Subskrybowanie członków można anulować rozszerzenie subskrypcji po 15 dniach stosowania subskrypcja do serwisu. Anulowanie rezerwacji nie ma wpływu na dostęp do wszystkich funkcji serwisu do początkowego okresu subskrypcji. W każdym razie rozszerzenie musi zostać anulowane siedemdziesięciu dwóch godzin (72) przed upływem okresu abonamentowego najpóźniej, za pomocą funkcji "Anuluj mojego rozszerzenia konta dostępne przez menu"Konto","Moje parametry","Mój abonament", następnie"parametry". Członkowskie następnie postępuj zgodnie z procedurą anulowania członkostwa jednego wskazanego mu. Jeśli nie posiadasz wykupionej subskrypcji, możesz usunąć swoje konto w dowolnym momencie bezpośrednio z platformy bez opłat innych niż te związane z przekazywanie wniosku i bez podania przyczyny, przechodząc na konto i następnie przez menu "Moje konto", "Moje ustawienia",i "Moja Rejestracja" lub w inny sposób, że może on być podane w tej sekcji. Jednakże, jeśli użytkownik ma wykupioną subskrypcje, musi najpierw zrezygnować z subskrypcji wg zasad opisanych w niniejszym Regulaminie OZS. Wniosek ten zostanie uznany za przyjęty, po otrzymanu go w dniu roboczym przez odpowiedni serwis rozpatrujący zatrzymania subskrypcji. Wniosek ten nie zwraca kosztów pozostałego do wykorzystania okresu subskrypcji. Warunki i zasady anulowania subskrypcji z aplikacja na telefony komórkowe są określone w warunkach i postanowieniach platformy pobierania aplikacji i/lub wskazania na interfejsie aplikacji mobilnych. Dla subskrypcja Internet + box: Zrezygnować w dowolnym czas na warunkach usługodawca ma Internet. Tak zrezygnować z subskrypcji subskrypcji z Internetu + sprawi, że monitorowanie cza Internet +: Monitorowanie cza internet + (http://internetplus.fr/utilisateurs/suivre-mes-achats)) -Klienci SFR Internet + pole, kliknij tutaj (https://www.sfr.fr/cas/login?) -Klienci ORANGE, kliknij tutaj (http://sites.orange.fr//espace_client/index.php) -Klienci Bouygues, kliknij tutaj (www.espaceclient.bbox.bouyguestelecom.fr) -Klientów darmowe, kliknij tutaj: (https://subscribe.free.fr/login/) -Opinie ALICE, kliknij tutaj: (http://espace-abonne.aliceadsl.fr/)
  3. Zawieszanie i rozwiązywanie umowy W przypadku naruszenia tych postanowień przez Państwa Easyflirt zastrzega sobie prawo, bez odszkodowania lub zwrotu, osiem (8) dni po wysłaniu użytkownika do wiadomości e-mail, prosząc go, aby spełniać te warunki korzystania z usługi, aby zawiesić dostęp do serwisu aż zniknął przyczyną zawieszenia. Dostęp do usługa na przykład może być zawieszone, gdy: Członek nie zakończyć jego profilu zgodnie z niniejszym regulaminem i warunkami; Ma Państwa posty nie są zgodne lub naruszających fotografii online. Członkowskie zachowuje się w sposób, który zakłóca spokój jednego lub kilku członków. Ogólnie rzecz biorąc członka nie przestrzegają etyki karty usługi. Błąd powtarzający się obowiązków wynikających z tych warunków przez członka Easyflirt zastrzega sobie prawo, bez odszkodowania lub zwrotu, osiem (8) dni po wysłaniu maila prosząc go, aby spełniać obecne warunki użytkownika pozostało nieudane, aby zakończyć rejestrację i subskrypcja element członkowski i zakończyć dostęp do jego obszaru Państwa lub zakazać dostępu do całości lub części usługbez uszczerbku dla jakiegokolwiek działania na mocy prawa powszechnego które może być otwarte dla niego. W przypadku zgłoszenia przez element członkowski członkowski jawnie nielegalnych treści do Easyflirt w formach przewidzianych w art "powiadomienia o nielegalnych treści", że Easyflirt zastrzega sobie prawo bez uprzedzenia, bez odszkodowania lub zwrotu, aby zakończyć rejestrację i subskrypcja element członkowski i zakończyć dostęp do jego obszaru Państwa lub zakazać dostępu do całości lub części usług bez uszczerbku dla jakiegokolwiek działania, wspólnego prawa które może być otwarte. W przypadku obciążenia zwrotnego środków płatności używany przez element członkowski Easyflirt zastrzega sobie prawo, osiem dni po wysłaniu użytkownika do maila prosząc go do rozliczenia kwoty należne z nowych środków płatności pozostało nieudane, aby anulować subskrypcję lub usług dodatkowych członków i zabronić dostępu do wszystkich lub części usług, oddanymi do jego dyspozycji w ramach abonamentu lub usług dodatkowychbez uszczerbku dla jakiegokolwiek działania na mocy prawa powszechnego które może być otwarte dla niego.
 19. Siła wyższa Początkowo działania siły wyższej będzie zawiesić stosowanie warunków służby. Jeśli przypadkach siły wyższej trwać dłużej niż dwa (2) miesięcy oraz warunki korzystania z usługi zostanie automatycznie zakończona. Wyraźnie przypadki siły wyższej powszechnie akceptowane przez orzecznictwo sądów francuskich i trybunały stosują.
 20. Dobrej wierze Strony postanawiają wykonać swoje obowiązki w absolutnej dobrej wierze.
 21. Szczerość Strony potwierdzają, że obecne zobowiązania są szczere. Z tego powodu, deklarują, ĹĽe nie dysponują żadnymi elementami wg ich Aeroklubu, ĹĽe został zwolniony, przez zmienić zgody drugiej strony.
 22. Tytuły W razie trudności inetrpetacji rezultatu, wynikających z konfliktu pomiędzy tytułem, klauzul klauzulą, tytuły zostaną wartościami za nieistniejące.
 23. Nieważność Jeśli jednego lub kilku informacji o obecnych warunkach są nieważny lub uznane za takie w stosowaniu ustawy, rozporządzenia lub po podjęciu decyzji przez właściwy sąd, bez zachowa wszystkie swoje siły i zakres.
 24. Kompletności Obecne warunki usługi ekspresowe kompletności zobowiązań stron. Charakterystyczną wrunki o charakterze ogólnym lub szczegółowym zamieszczone w dokumentach przesłanych lub przekazanych przez strony nie mogą być zamieszczone w ogólnych warunkach.
 25. Dowód Konwencji Akceptacji warunków przez e-mail ma taką samą wartość probatory między stronami umowy w wersji papierowej. Kineskop rejestry przechowywane w systemach komputerowych platformy będą przechowywane w warunkach rozsądnej bezpieczeństwa i uznane za dowód komunikacji między stronami. Umowy są archiwizowane na niezawodne i trwałe medium, które może być produkowane jako dowód.
 26. Poufność Informacje przekazane lub zgromadzone przez Easyflirt przy okazji wykorzystania platformy są uważane za natury jako poufne i objęte obowiązkiem tajemnicy zawodowej i nie każdego zewnętrznego komunikacji, z wyłączeniem wyjątków dotyczących przepisów prawa i wolności. Niniejszy przepis nie narusza komunikacji uporządkowane według prawa lub administracji.
 27. Język Niniejszego regulaminu i warunków, zasad etycznych karty i przetwarzania danych i wolności zostały sporządzone że francuski i później przetłumaczone. W przypadku konfliktu między stronami lub różnic, interpretacji słowa lub klauzuli, tylko we francuskiej wersji językowej będzie rozstrzygający.
 28. Prawo Obecne zasady i warunki są rządzone przez prawa francuskiego.

To takie same zasady w treści i formie, niezależnie od miejsca realizacji zobowiązań znacznej lub wtórne.